Available courses

  Konsep Teknologi

  Konsep Teknologi

  Course

  Jaringan Komputer

  Jaringan Komputer

  Course

  Aljabar Linier

  Aljabar Linier

  Course

  Teori Bahas a Otomata

  Teori Bahas a Otomata

  Course

  Sistem Operasi

  Sistem Operasi

  Course

  Penghantar sistem komputer

  Penghantar sistem komputer

  Course

  SISTEM OPERASI PARALEL SI

  SISTEM OPERASI PARALEL SI

  Course

  METODE NUMERIK TI 21

  METODE NUMERIK TI 21

  Course

  Perakitan Komputer SI 21

  Perakitan Komputer SI 21

  Course

  Perakitan Komputer TI Reg 21

  Perakitan Komputer TI Reg 21

  Course

  UAS PARALEL BIOMETRIK_Genap ke 2_2021_2022

  UAS PARALEL BIOMETRIK_Genap ke 2_2021_2022

  Course

  UAS PARALEL RANGKAIAN DIGITAL_Genap ke 2_2021_2022

  UAS PARALEL RANGKAIAN DIGITAL_Genap ke 2_2021_2022

  Course

  UAS Reg ELEKTRONIKA DIGITAL B_Genap 2021_2022

  UAS Reg ELEKTRONIKA DIGITAL B_Genap 2021_2022

  Course

  UAS Reg Pengantar Arsitektur Komputer_Genap 2021_2022

  UAS Reg Pengantar Arsitektur Komputer_Genap 2021_2022

  Course

  UAS Reg Logika Fuzy Jaringan Saraf_Genap 2021_2022

  UAS Reg Logika Fuzy Jaringan Saraf_Genap 2021_2022

  Course

  UAS Reg ELEKTRONIKA DIGITAL A_Genap 2021_2022

  UAS Reg ELEKTRONIKA DIGITAL A_Genap 2021_2022

  Course

  UAS Reg PARALEL PROCESSING_MULTIPROCESSOR_Genap 2021_2022

  UAS Reg PARALEL PROCESSING_MULTIPROCESSOR_Genap 2021_2022

  Course

  UAS Reg RANGKAIAN DIGITAL_Genap 2021_2022

  UAS Reg RANGKAIAN DIGITAL_Genap 2021_2022

  Course

  UAS Reg BIOMETRIK_Genap 2021_20222

  UAS Reg BIOMETRIK_Genap 2021_20222

  Course

  UTS PENGETAHUAN BISNIS SIP/2

  UTS PENGETAHUAN BISNIS SIP/2

  Course

  Site announcements